Historia


Fundacja Nadzieja w Nas powstała w 2022 roku, jest ona organizacją pozarządową non-profit. Ma na celu opiekę i pomoc głównie niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej. 

Pomysł Fundacji zrodził się w głowach założycieli, po tym jak utracili własne niepełnosprawne dziecko. Wiemy zatem, jakiej pomocy potrzebują rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami lub opiekujące się ciężko chorymi bliskimi. Jesteśmy dla wszystkich rodzin zmagających się z różnego rodzaju, często ciężkimi chorobami. Jesteśmy po to, by dzielić się naszym doświadczeniem i doradzać w tym, jak mierzyć się z problemami, które wynikają z opieki nad niepełnosprawnymi bliskimi.

Naszym podopiecznym umożliwiamy prowadzenie zbiórek m.in. na rehabilitację, leczenie i inne niezbędne wydatki, a Organizacjom Pożytku Publicznego, realizującym cele statutowe zbieżne z naszymi, prowadzenie zbiórek na własne potrzeby.

Nasza wizja

Pragniemy organizować eventy, które będą miały na celu nie tylko zbiórkę datków dla naszych podopiecznych, ale również wsparcie merytoryczne i psychologiczne. 

Jesteśmy otwarci na wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej, ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, wojny. Chętnie wspomożemy akcje społeczne mające na celu pomoc medykom, służbom mundurowym i innym organizacjom.

Będziemy wspierać działania na rzecz krzewienia kultury, nauki, rozwoju techniki. Nie pozostaną nam również obojętne działania na rzecz ochrony zwierząt i przyrody. Chcielibyśmy organizować kampanie promujące wśród młodzieży szkolnej wolontariat, turystykę oraz sport.  

Nasza misja

Każda osoba z niepełnosprawnością, przewlekle chora, wykluczona społecznie, zagrożona ubóstwem lub w jakiś inny sposób pokrzywdzona ma prawo godnie żyć. Każdy ma prawo spełniać marzenia, skorzystać ze wszystkich możliwych środków, aby usprawnić swoje życie. Organizujemy pomoc dla potrzebujących wspólnie z Państwem starając się zmienić życie naszych Podopiecznych na lepsze.

 

Nasze początki…

Nasza Fundacja dopiero zaczyna przygodę i doświadczenia związane z pomocą. Mamy nadzieję, że otoczymy szeroko rozumianą pomocą jak największą ilość osób potrzebujących.