Wesprzyj działania Fundacji

 

Fundacja Nadzieja W Nas powstała z misją niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Żeby móc realizować nasze cele statusowe niezbędne są fundusze, które pokryją koszty tworzenia, prowadzenia i udoskonalania naszego portalu, a także zorganizowania i przeprowadzenia kampanii marketingowych w celu pozyskania nowych Podopiecznych, Wolontariuszy, Sponsorów i Darczyńców dla naszej Fundacji.

Wesprzyj

Najnowsze