Kierunek Przyszłość

Organizacja charytatywna
Mszana Dolna
Opis organizacji

"Przyszłość zaczyna się dziś - nie jutro".

W trosce o dzieci i młodzież, które są naszą przyszłością, każdego dnia stawiamy sobie nowe wyzwania po to, by działać dla drugiego człowieka. Przyszłość to nasz kierunek. Poznajmy się bliżej:

Stowarzyszenie Kierunek Przyszłość to organizacja pozarządowa powstała w 2020 roku. Swoją działalnością obejmuje teren trzech Zagórzańskich samorządów tj. Gminy Niedźwiedź, Gminy Mszana Dolna, Miasta Mszana Dolna. Inicjatorką, założycielką i Prezesem jest Pani Karolina Maria Zapała. Głównym celem stowarzyszenia jest kompleksowe wspieranie dzieci i młodzieży odpowiadając na potrzeby młodego pokolenia poszukującego swojej drogi w życiu, przynależności regionalnej, stawiającego duży nacisk na własny rozwój, świadomość obywatelską oraz zaufanie społeczne. Postawiliśmy sobie za jeden z głównych kamieni milowych działania międzypokoleniowe, które mają zintegrować młodzież oraz seniorów we wspólnie podejmowanych inicjatywach.

Wśród inicjatyw, które zorganizowaliśmy na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży znajdują się m.in.:

- warsztaty z biblioterapii
- warsztaty fotograficzne
- warsztaty z autoprezentacji
- warsztaty z filmoterapii
- warsztaty z edukacji międzykulturowej
- warsztaty z rozwoju osobistego
- warsztaty i szkolenia dla wolontariuszy
- kolonie i półkolonie
- wyjazdy wakacyjne i zimowe i wiele, wiele innych.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. W ramach działań stowarzyszenia powstało Zagórzańskie Centrum Wolontariatu zrzeszające 150 wolontariuszy, 13 placówek oświatowych oraz 20 organizacji pozarządowych i instytucji kultury.

Młodzież najlepiej rozwija się poprzez praktykę i kontakty międzyludzkie. Zagórzańskie Centrum Wolontariatu stało się miejscem, w którym wiele ciekawych inicjatyw przeradza się w realne działania i w które bardzo mocno zaangażowani są nasi podopieczni jako wolontariusze.

Wspólnie zorganizowaliśmy m.in. takie wydarzenia jak:

- Bal Seniora
- Piknik ekologiczny
- Akcje charytatywne
- Gala Wolontariatu
- Piknik rodzinny.
- Noc na Orkanówce - Zagórzańskie Forum organizacji Pozarządowych
- Punkt informacyjny dla mieszkańców Ukrainy

Organizacja charytatywna
Mszana Dolna
Opis organizacji

"Przyszłość zaczyna się dziś - nie jutro".

W trosce o dzieci i młodzież, które są naszą przyszłością, każdego dnia stawiamy sobie nowe wyzwania po to, by działać dla drugiego człowieka. Przyszłość to nasz kierunek. Poznajmy się bliżej:

Stowarzyszenie Kierunek Przyszłość to organizacja pozarządowa powstała w 2020 roku. Swoją działalnością obejmuje teren trzech Zagórzańskich samorządów tj. Gminy Niedźwiedź, Gminy Mszana Dolna, Miasta Mszana Dolna. Inicjatorką, założycielką i Prezesem jest Pani Karolina Maria Zapała. Głównym celem stowarzyszenia jest kompleksowe wspieranie dzieci i młodzieży odpowiadając na potrzeby młodego pokolenia poszukującego swojej drogi w życiu, przynależności regionalnej, stawiającego duży nacisk na własny rozwój, świadomość obywatelską oraz zaufanie społeczne. Postawiliśmy sobie za jeden z głównych kamieni milowych działania międzypokoleniowe, które mają zintegrować młodzież oraz seniorów we wspólnie podejmowanych inicjatywach.

Wśród inicjatyw, które zorganizowaliśmy na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży znajdują się m.in.:

- warsztaty z biblioterapii
- warsztaty fotograficzne
- warsztaty z autoprezentacji
- warsztaty z filmoterapii
- warsztaty z edukacji międzykulturowej
- warsztaty z rozwoju osobistego
- warsztaty i szkolenia dla wolontariuszy
- kolonie i półkolonie
- wyjazdy wakacyjne i zimowe i wiele, wiele innych.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. W ramach działań stowarzyszenia powstało Zagórzańskie Centrum Wolontariatu zrzeszające 150 wolontariuszy, 13 placówek oświatowych oraz 20 organizacji pozarządowych i instytucji kultury.

Młodzież najlepiej rozwija się poprzez praktykę i kontakty międzyludzkie. Zagórzańskie Centrum Wolontariatu stało się miejscem, w którym wiele ciekawych inicjatyw przeradza się w realne działania i w które bardzo mocno zaangażowani są nasi podopieczni jako wolontariusze.

Wspólnie zorganizowaliśmy m.in. takie wydarzenia jak:

- Bal Seniora
- Piknik ekologiczny
- Akcje charytatywne
- Gala Wolontariatu
- Piknik rodzinny.
- Noc na Orkanówce - Zagórzańskie Forum organizacji Pozarządowych
- Punkt informacyjny dla mieszkańców Ukrainy